ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΑΣΤΑΚΑΣ θ & Κ Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Η εταιρεία ΜΑΣΤΑΚΑΣ Θ & Κ Ο.Ε. δεσμεύεται να προστατεύει όλες τις προσωπικές πληροφορίες που λαμβάνονται από εσάς κατά την διάρκεια των επισκέψεών σας στον παρόντα ιστότοπο της ΜΑΣΤΑΚΑΣ Θ & Κ Ο.Ε. και συμμορφώνεται με το σύνολο της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων,(Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ) που επί του παρόντος ισχύει στις Ευρωπαϊκές χώρες, αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις προσωπικές πληροφορίες. Η Πολιτική Προστασίας Πληροφοριών που παρουσιάζεται σε γενικές γραμμές κατωτέρω εξηγεί πώς η ΜΑΣΤΑΚΑΣ Θ & Κ Ο.Ε. μπορεί να συγκεντρώνει και να κάνει χρήση των πληροφοριών που παρέχετε.

Εάν έχετε τυχόν αιτήματα σχετικά με τα προσωπικά σας στοιχεία ή τυχόν απορίες σε σχέση με τις παρούσες πρακτικές, παρακαλούμε επικοινωνήστε με στην διεύθυνση info@mastakas.eu

Καταχωρώντας τα στοιχεία σας για την λήψη περαιτέρω πληροφοριών, για μία δραστηριότητα προώθησης πωλήσεων, για μία από τις υπηρεσίες μας, δίνετε την συγκατάθεσή σας για την συγκέντρωση, χρήση και μετάδοση των στοιχείων σας σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Πληροφοριών.

Η παρούσα Πολιτική προβλέπει τα ακόλουθα:

Επισκεπτόμενοι τον ιστότοπό μας δεν έχετε καμία υποχρέωση να δώσετε καμία προσωπική πληροφορία στην ΜΑΣΤΑΚΑΣ Θ & Κ Ο.Ε. Οι πληροφορίες, όμως, που μας γνωστοποιούν οι πελάτες μας, μας βοηθούν στην προσωπικοποίηση και την συνεχή βελτίωση της εμπειρίας σας στον ιστότοπό μας, ενώ συγχρόνως μας βοηθούν να βελτιώνουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Λαμβάνουμε και αποθηκεύουμε ορισμένους τύπους προσωπικών πληροφοριών κάθε φορά που κάνετε διάλογο με μας. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε για να ανταποκρινόμαστε στα αιτήματά σας, να προσαρμόζουμε στις δικές σας απαιτήσεις την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας, να βελτιώνουμε την υπηρεσία μας και να επικοινωνούμε μαζί σας. Μπορείτε να επιλέξετε να μην παρέχετε ορισμένες από τις ζητούμενες πληροφορίες, αλλά τότε ενδέχεται να μην είστε σε θέση να επωφεληθείτε από κάποια από τα πράγματα που προσφέρουμε.

Ο ιστότοπός μας σας επιτρέπει να έρχεστε απευθείας σε επαφή μαζί μας με τις ερωτήσεις ή τα σχόλιά σας σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τον ιστότοπό μας, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτή η διαδικασία απαιτεί από εσάς να μας παρέχετε ορισμένα προσωπικά στοιχεία, έτσι που να μπορούμε να εξετάζουμε τα ερωτήματά σας. Και μπορεί να δεχόμαστε γνωστοποίηση λήψης κάθε φορά που ανοίγετε ένα email από εμάς, εάν ο Η/Υ σας υποστηρίζει τέτοιες δυνατότητες.


Η ΜΑΣΤΑΚΑΣ Θ & Κ Ο.Ε. μπορεί να χρησιμοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες που θα συλλέγονται σχετικά με εσάς προκειμένου να επικοινωνεί μαζί σας αναφορικά με οποιαδήποτε δραστηριότητα προώθησης πωλήσεων ή συναλλαγή στην οποία έχετε συμμετάσχει καθώς επίσης και για να σας ενημερώνει σχετικά με τυχόν εμπορεύματα, υπηρεσίες ή δραστηριότητες προώθησης πωλήσεων που πιστεύουμε ότι θα μπορούσαν να σας ενδιαφέρουν.

Οι web server μας μπορούν να ελέγχουν αυτόματα τον αριθμό επισκεπτών, τον κατά μέσον όρο χρόνο που περνούν στον ιστότοπό μας, το πόσο δημοφιλείς είναι οι ιστότοποί μας, καθώς και τυχόν σφάλματα προγραμματισμού ή βλάβες σε οποιονδήποτε από τους ιστότοπούς μας προκειμένου να προσδιορίζουν την αποτελεσματικότητα των ιστότοπων της ΜΑΣΤΑΚΑΣ Θ & Κ Ο.Ε. Συλλέγουμε επίσης πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας αναλύοντας την κίνηση στον ιστότοπο μας.

Όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που υποβάλλονται στην ΜΑΣΤΑΚΑΣ Θ & Κ Ο.Ε. ή συλλέγονται από αυτήν θα χρησιμοποιούνται για την βελτίωση της εμπειρίας των καταναλωτών σε σχέση με την εταιρεία και δεν θα πωλούνται ούτε θα ενοικιάζονται σε οποιαδήποτε τρίτα μέρη ούτε θα γνωστοποιούνται σε τέτοια τρίτα μέρη για σκοπούς άλλους από εκείνους που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική χωρίς την συγκατάθεσή σας. Τα προσωπικά σας στοιχεία θα τηρούνται στην ΜΑΣΤΑΚΑΣ Θ & Κ Ο.Ε. για μία εύλογη χρονική περίοδο ή για εκείνο το διάστημα που προβλέπει ο νόμος.

Εάν μας έχετε δώσει στο παρελθόν τα προσωπικά στοιχεία σας και δεν επιθυμείτε πλέον να έρχεται σε επαφή μαζί σας η ΜΑΣΤΑΚΑΣ Θ & Κ Ο.Ε. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να αφαιρέσετε το όνομά σας από τον κατάλογο διανομής μηνυμάτων μας στέλνοντάς μας ένα email στην διεύθυνση info@mastakas.eu και δακτυλογραφώντας την ένδειξη “No email” στην γραμμή του θέματος του μηνύματός σας. Μπορεί να εξακολουθήσετε να λαμβάνετε πληροφορίες με το κανονικό ταχυδρομείο: εάν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε καμία ενημέρωση από εμάς, παρακαλούμε δακτυλογραφήστε επίσης την ένδειξη ‘No mail’ στην γραμμή του θέματος του μηνύματός σας.

Εάν υποδείξετε ότι δεν επιθυμείτε να επικοινωνούμε μαζί σας, τότε θα σταματήσουμε να σας στέλνουμε ενημερώσεις, αλλά θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες που σας αφορούν για στατιστικούς και ερευνητικούς σκοπούς και για να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα σας αποστέλλουμε περαιτέρω ενημερώσεις ενάντια στις επιθυμίες σας.


Μπορεί να προσθέτουμε εξωτερικούς συνδέσμους (links) σε άλλους συνδεόμενους ιστότοπους τρίτων μερών. Σίγουρα θα καταβάλουμε προσπάθεια να σας συνδέουμε με ιστότοπους που αποδίδουν την ίδια μεγάλη σημασία στην προστασία των πληροφοριών στο Διαδίκτυο με εμάς. Δεν είμαστε, όμως, υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που ίσως υπάρχει σε τέτοιους συνδεόμενους ιστότοπους, ούτε και αυτοί καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική. Εάν αποκτήσετε πρόσβαση σε άλλους ιστότοπους κάνοντας χρήση των παρεχόμενων συνδέσμων, οι φορείς λειτουργίας αυτών των ιστότοπων ενδέχεται να συλλέξουν πληροφορίες από εσάς τις οποίες θα χρησιμοποιήσουν σύμφωνα με την δική τους πολιτική για την προστασία των δεδομένων, η οποία ίσως διαφέρει από την δική μας.

Εάν οποιοδήποτε από τα προσωπικά σας στοιχεία μεταβληθεί ή πάψει να ισχύει, παρακαλούμε να τροποποιήσετε τα στοιχεία της εγγραφής σας στον ιστότοπο ή να μας ενημερώσετε στέλνοντας ένα email στο info@mastakas.eu .Μπορείτε να μας ενημερώσετε οποιαδήποτε στιγμή εάν επιθυμείτε την διαγραφή των προσωπικών πληροφοριών που διατηρούμε σχετικά με σας. Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά στοιχεία που διατηρούμε σχετικά με σας. Για να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών πληροφοριών που διατηρούμε σχετικά με σας, παρακαλούμε στείλτε μας ένα email στο info@mastakas.eu και θα σας απαντήσουμε εντός 30 ημερών από την λήψη του αιτήματός σας.

Η ΜΑΣΤΑΚΑΣ Θ & Κ Ο.Ε. μπορεί να μεταβάλει την παρούσα Πολιτική ανά πάσα στιγμή. Σε περίπτωση μεταβολής ή τροποποίησης της παρούσας Πολιτικής, θα σας δίνουμε την δυνατότητα να διαβάσετε την αναθεωρημένη Πολιτική Προστασίας Πληροφοριών και θα σας ζητούμε να συμφωνήσετε με αυτήν. Θα σας ενημερώνουμε με email καθώς και δημοσιεύοντας μία ανακοίνωση στον ιστότοπο.
Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της ΜΑΣΤΑΚΑΣ Θ & Κ Ο.Ε. (www.mastakas.eu - www.farmlight.gr)