Οδηγίες ασφαλείας για όλα τα κεριά.

 

Ποτέ μην αφήνετε ένα αναμμένο κερί ανεπίβλεπτο.
Διαβάστε τις οδηγίες του κατασκευαστή που παρέχονται με τα κεριά και τα κηροπήγια.  
Κάψετε τα κεριά μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα.
Σβήστε το κερί χρησιμοποιώντας κηροσβέστη ή φυσήξτε απαλά προσέχοντας να μη χύσετε την υγρή παραφίνη έξω από το κερί. Πότε μη χρησιμοποιήσετε νερό για να σβήσετε ένα κερί.
Μην τοποθετείτε τα κεριά κοντά μεταξύ τους. Πρέπει ν' απέχουν τουλάχιστον 10 εκ. ώστε να μην επηρεάζονται  από τη φλόγα του άλλου κεριού.
Μην τοποθετείτε τα αναμμένα κεριά κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
Κάψετε τα κεριά μακριά από άλλες πηγές θερμότητας. Προστατεύσατε τα αναμμένα κεριά από τις ακτίνες του ήλιου.
Προστατεύσατε τα αναμμένα κεριά από τα ρεύματα αέρος.
Κόψτε το φυτίλι στο 1εκ. πριν το ανάψετε. Εάν το κερί καπνίζει σβήστε το και κόψτε το φυτίλι.
Αφαιρέστε τη συσκευασία και τις ετικέτες πριν τη χρήση.
Χρησιμοποιήστε κατάλληλο άκαυστο κηροπήγιο.  
Τοποθετήστε τα κεριά σε όρθια θέση.
Προς αποφυγή καταστροφής των επιφανειών, πάντα τοποθετείτε τα κεριά και τα κηροπήγια σε επιφάνεια που δεν θα καταστραφεί λόγω θερμότητας π.χ.  κεραμικά πλακάκια ή πιάτα. Προσοχή στα τραπεζομάντηλα.  
Μην μετακινείτε τα κεριά όταν είναι αναμμένα ή η παραφίνη είναι ακόμα υγρή.