O κανονισμός REACH και το Farmlight Lamp Oil

Το REACH, ο νέος κανονισμός της ΕΕ για τα χημικά προϊόντα, απαιτεί οι χημικές ουσίες υπό καθαρή μορφή, που περιέχονται σε παρασκευάσματα και όσες πρόκειται να ελευθερωθούν από προϊόντα πρέπει να καταχωρούνται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA). Ο κανονισμός ισχύει για τις ουσίες που παρασκευάζονται ή εισάγονται στην ΕΕ σε ετήσιες ποσότητες που ανέρχονται ή υπερβαίνουν τον 1 τόνο ανά εταιρεία, εκτός εάν ο κανονισμός ορίζει διαφορετικά.

Η υποχρέωση καταχώρισης ισχύει από την 1η Ιουνίου 2008. Οι χημικές ουσίες που διατίθενται επί του παρόντος στην αγορά της ΕΕ και οι οποίες εμπίπτουν στον ορισμό των σταδιακά εισαγόμενων ουσιών πρέπει να προκαταχωρηθούν μεταξύ 1ης Ιουνίου και 1ης Δεκεμβρίου 2008.

Tο παραφινέλαιο " The Old Dutch Farmlight Lamp Oil " με στοιχεία : Αριθμό EC (EINECS) 265-233-4 , Αριθμό CAS 64771-72-8  είναι πρόκαταχωρημένο ως ουσία " Υγρή παραφίνη (πετρέλαιο) C5-20

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την οδηγία (EC) No. 1907/2006 που αναφέρεται στο REACH μπορείτε να βρείτε επισκεπτόμενοι τις παρακάτω διευθύνσεις στο διαδίκτυο.

Ευρωπαϊκός οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων